Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát

Sâm củ

Hồng sâm khô hộp thiếc 37.5g
650.000 đ 600.000 đ
-8%
Hồng sâm khô hộp thiếc 75g
1.100.000 đ
Sâm Hàn Quốc củ khô hộp thiếc 150g
1.700.000 đ 1.600.000 đ
-6%
Hồng sâm khô hộp thiếc 150g 5 củ số 15 good
3.500.000 đ 3.250.000 đ
-7%
Hồng sâm khô hộp thiếc 300g 20 củ
2.500.000 đ
Nhân sâm Hàn Quốc 6 củ/kg
2.600.000 đ
Nhân sâm tươi Hàn Quốc 4 củ/kg
3.400.000 đ
Nhân sâm núi Hàn Quốc
15.000.000 đ
Nhân sâm tươi Hàn Quốc 2 củ/kg
6.000.000 đ
Nhân sâm tươi Hàn Quốc 3 củ/kg
3.950.000 đ
Nhân sâm Hàn Quốc loại 9-11 củ/kg
2.200.000 đ
Nhân sâm Hàn Quốc 8 củ /kg
2.400.000 đ
Nhân sâm Hàn Quốc loại 12 củ/kg
2.050.000 đ
Tam thất Bắc 1 kg
3.900.000 đ
Tam thất Bắc 0,5 kg
2.000.000 đ

Rượu sâm

Rượu Sâm 3,8 Lít 3 Củ
2.500.000 đ

Dạng nước

Nhân Sâm Hàn Quốc

0